Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

Βασικά σημεία παρουσίασης του κ. Αλέξη Μαυραγάνη στο “NO TIME TO WASTE”


Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Αλέξης Μαυραγάνης  παρουσίασε τις καλές πρακτικές και τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Βριλησσίων μεταξύ 2016 – 2018 στο Συνέδριο NO TIME TO WASTE. Στάθηκε στα σημαντικά αποτελέσματα της τριετίας που επιτεύχθηκαν σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ και τους συναρμόδιους φορείς. Σύμφωνα με την εισήγησή του «περισσότερο από το 1/3 των απορριμμάτων διαχειρίζονται πλέον με Διαλογή στην Πηγή και περισσότερα από τα μισά (1/2) του συνόλου αξιοποιούνται, μαζί με τη μηχανική επεξεργασία συμμείκτων». Κάτι που σημαίνει, όπως τόνισε, «σταδιακή ελαχιστοποίηση της απαράδεκτης πρακτικής της ταφής σκουπιδιών, εξοικονόμηση που επιστρέφει με μείωση των δημοτικών τελών και επενδύσεις σε εξοπλισμό για τη δημοτική καθαριότητα, καθώς και σε σταθερές θέσεις εργασίας και παραγωγή νέων προϊόντων, δηλαδή σημαντική περιβαλλοντική προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο για τα Βριλήσσια και την Αττική γη».

Σύμφωνα με τα στοιχεία των φορέων και συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων που περιλαμβάνονταν στην παρουσίαση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Αλέξη Μαυραγάνη στο Συνέδριο “NO TIME TO WASTE” :
Ο Δήμος Βριλησσίων συνέχισε για 4η συνεχή χρονιά την αύξηση της εκτροπής από την ταφή στον ΧΥΤΑ Φυλής των απορριμμάτων του. Μια μακρά και επίπονη διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μέσω του επιτυχώς υλοποιούμενου στρατηγικού προγραμματισμού του για σημαντική αύξηση της ανακύκλωσης και για διαρκή επέκταση της κομποστοποίησης και για δημιουργία πλειάδας νέων ρευμάτων συλλογής απορριμμάτων, με Διαλογή στην Πηγή.
Συγκεκριμένα, σε σύνολο 15.463 τόνων ΑΣΑ που παράχθηκαν στον δήμο Βριλησσίων κατά το 2018, οι 5.579 τόνοι συλλέχθηκαν χωριστά στην πηγή, δηλαδή το 36% των απορριμμάτων του (ΑΣΑ). Από την υπόλοιπη ποσότητα των σύμμεικτων που απορρίφθηκαν στον πράσινο κάδο (9.884 τόνοι), οι 5.851 τόνοι οδηγήθηκαν στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑκ) του ΕΔΣΝΑ για επεξεργασία και νέα αξιοποίηση, κι η υπόλοιπη ποσότητα μόνο των 4.033 τόνων κατευθύνθηκε απευθείας για ταφή. Συνολικά, από τη Διαλογή στην Πηγή και την Μηχανική Επεξεργασία, υπολογίζεται ότι ανακτήθηκαν πλέον των 8.250 τόνων υλικών, δηλαδή περισσότερο από το 53% των απορριμμάτων των Βριλησσίων επαναξιοποιήθηκαν για νέα παραγωγή, ενώ οδηγήθηκαν προς ταφή μόνο 7.236 τόνοι, ποσότητα που αντιστοιχεί σε λιγότερο από 47% των δημοτικών απορριμμάτων.
Η ποσότητα αποκομιδής σύμμεικτων (πράσινος κάδος) είναι μειωμένη κατά 8,7% σε σχέση με το 2017. Σε διάστημα δύο ετών (από το 2016) είναι μειωμένη κατά 17%. Σε διάστημα τεσσάρων (από το 2014) ξεπερνά το 25%, κάτι που σημαίνει σταδιακή ελαχιστοποίηση της ταφής.
Στο σύνολο των Δήμων της Αττικής η αντίστοιχη μεσοσταθμική μείωση παραγωγής σύμμεικτων κυμάνθηκε στο -3,8% μεταξύ 2017 - 2018.

«Ο Δήμος Βριλησσίων αισθάνεται υπερήφανος για την προσπάθεια που καταβάλλουν οι δημότες και οι εργαζόμενοι του για διαρκή αύξηση της ανακύκλωσης και κομποστοποίησης με Διαλογή στην Πηγή. Τόσο για τη συνεχώς μειούμενη αποστολή των ποσοτήτων απορριμμάτων προς ταφή στο έδαφος της Αττικής - για πρώτη φορά λιγότερα από τα μισά παραχθέντα απορρίμματα μαζί με την επεξεργασία σημαντικού μέρους συμμείκτων, όσο και για τη δικαίωση της επιλογής του - όπως προκύπτει πλέον και από τα επίσημα στοιχεία της γενικής τάσης για το σύνολο των ΟΤΑ της Αττικής, να πιστέψει και να πρωταγωνιστήσει στην εφαρμογή του νέου Εθνικού και Περιφερειακού σχεδιασμού (ΕΣΔΑ & ΠΕΣΔΑ) και φυσικά του δικού του ομόφωνα ψηφισμένου και αυτοδύναμα υλοποιούμενου στρατηγικού σχεδιασμού του (ΤΣΔΑ) για σύγχρονη διαχείριση απορριμμάτων (ΑΣΑ), με Διαλογή στην Πηγή».
Κλείνοντας ο κ. Μαυραγάνης, υπογράμμισε ότι ο Δήμος Βριλησσίων καλεί του κατοίκους και τις τοπικές επιχειρήσεις να στηρίζουν τη βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων με την προσαρμογή της πρακτικής απόθεσης των απορριμμάτων τους στην ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική. Και, μεταξύ άλλων, με τη χρήση της πλατφόρμας followgreen.gr/vrilissia, δηλαδή της διαδικτυακής πλατφόρμας διασύνδεσης της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης με τα τοπικά καταστήματα και επιχειρήσεις, μέσω του συστήματος πίστωσης πόντων που αντιστοιχίζονται με κουπόνια επιβράβευσης τα οποία εξαργυρώνονται στη βριλησσιώτικη αγορά: οι πρώτοι συνεχίζοντας να συμμετέχουν ενεργά, δηλώνοντας την ανακύκλωσή τους, κι οι δεύτερες συνδράμοντας σταθερά και παράλληλα προβάλλοντας τα προς πώληση προϊόντα και υπηρεσίες τους, με παροχή ειδικών εκπτώσεων και προσφορών.
Η μείωση των απορριμμάτων, η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα  του παρόντος της και του μέλλοντος της νέας γενιάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου